fb pixel

Python-ի ներածություն

 • Profound Academy

  • Status
   • 1
    Մուտք և Ելք
   • 2
    Փոփոխականներ և ամբողջ թվեր
   • 3
    Պայմաններ
   • 4
    Ներդրված պայմաններ
   • 5
    Փոփոխականներ և տիպեր
   • 6
    Տողեր
   • 7
    Զանգվածներ
   • 8
    For ցիկլեր
   • 9
    While ցիկլեր
   • 10
    continue, break, while...else
   • 11
    Տողերի և զանգվածների հետ աշխատանք
   • 12
    Ներդրված ցիկլեր
   • 13
    List Comprehension
   • 14
    Tuple-ներ և Set-եր
   • 15
    dict
   • 16
    Ֆունկցիաներ
   • 17
    Ֆունկցիաներ 2
   • 18
    Lambda and higher-order functions
   • 19
    Files

 • Ամբողջ թվերի բաժանում

  Գործողություն
  Նկարագիր
  Փոփոխականներով
  Թվերով
  +
  Գումարում
  a + b
  10 + 717
  -
  Հանում
  a - b
  10 - 73
  *
  Բազմապատկում
  a * b
  10 * 770
  /
  Բաժանում
  a / b
  10 / 71.4285714285714286
  //
  Ամբողջ մասով բաժանում
  a // b
  10 // 71
  %
  Մնացորդ
  a % b
  10 % 73
  **
  Աստիճան
  a**b
  10**710000000
  Python-ում երկու թիվ բաժանելու համար մենք կարող ենք կատարել a / b գործողությունը։ Այս գործողության արդյունքը կլինի մի ռացիոնալ թիվ։ Բաժամանման արդյունքում ամբողջ թիվ ստանալու համար մենք կարող ենք կիրառել a // b գործողությունը, որի արդյունքում ստացված արժեքը բաժանումից հետո ստացված ամբողջ մասն է (քանորդը)։ Բաժանումից ստացված մնացորդը կարող ենք ստանալ % գործողության միջոցով։
  Մուտքում ունենալով երկու թիվ՝ x և y-ը, ձեր ծրագիրը պետք է ելքում տպի xy-ի վրա բաժանելուց ստացված քանորդն ու մնացորդը։
  Մուտք
  Ելք
  10 5
  2 0
  9 4
  2 1
   
  To check your solution you need to sign in
  Sign in to continue