Հնարավո՞ր է եռանկյուն կառուցել

Տրված է 3 հատված։ Մեր խնդիրն է որոշել՝ արդյոք հնարավոր է այդ 3 կողմերից եռանկյուն կառուցել: Հայտնի է, որ անհնար է եռանկյուն կառուցել, եթե կա կողմ, որն ավելի երկար է կամ հավասար է մյուս երկու կողմերի գումարին:
Մուտքում տրված է 3 թիվ՝ եռանկյան կողմերը:
Տպել Yes, եթե հնարավոր է այդ կողմերից եռանկյուն կառուցել, և No, եթե դա անհնար է:
Մուտք
Ելք
2 3 5
No
2 3 4
Yes
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue