Համեմատության օպերատորների շղթա

Համեմատության գործողությունները python-ում կարելի է օգտագործել իրար հետևից: Դրանցով կարելի է ստուգել՝ արդյոք թիվը գտնվում է որոշակի միջակայքում, կամ արդյոք 3 թիվ հավասար են, թե ոչ, և այլն։
if 10 <= a <= 20:     # Equivalent to 10 <= a and a <= 20
	print('variable is in [10; 20] range')
	print('Great!')
if a != b != c:       # Equivalent to a != b and b != c
	print('b is different from both a and c')
 

Առաջադրանք

Տրված է մարդու տարիքը։ Մենք ցանկանում ենք իմանալ, թե որ տարիքային խմբին է նա պատկանում.
Year range
Stage
0-1
Infant
2-4
Toddler
5-12
Child
13-19
Teen
20-39
Adult
40-59
Middle Age Adult
60+
Senior Adult
 
Մուտքի միակ տողում տրված է մեկ ամբողջ թիվ՝ մարդու տարիքը: Տպեք, թե որ տարիքային խմբին է նա պատկանում։
Մուտք
Ելք
1
Infant
41
Middle Age Adult
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue