Հաշվեք աստիճանը

Գրեք exp(x) ֆունկցիան, որը կհաշվարկի և կվերադարձնի -ի արդյունքը հետևյալ բանաձևով.
Մուտքը պարունակում է մեկ ամբողջ թիվ՝ x:
exp ֆունկցիան պետք է հաշվարկի և վերադարձնի արտահայտությունը մինչև n = 10 (ներառյալ):
Ծրագիրը պետք է տպի exp(x), exp(2x), exp(x/2) արդյունքը:
Մուտք
Ելք
1
2.7182818011463845 7.388994708994708 1.6487212706873655
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue