Հատուկ թվերի գումարը

Տրված է [l; r] միջակայք: Ցանկանում ենք իմանալ, թե քանի հատուկ թիվ կա այդ տիրույթում: n թիվը հատուկ է, եթե նրա 3-ի աստիճանը բաժանվում է 5-ի կամ 7-ի ( -ը բաժանվում է 5-ի կամ 7-ի):
Մուտքում տրված է 2 թիվ՝ l և r (1 ≤ l ≤ r ≤ 1000):
Տպեք, թե քանի հատուկ թիվ կա [l; r] միջակայքում (l-ը և r-ը ներառյալ):
Մուտք
Ելք
1 100
32
3 7
2
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue