Միջին

Ընկերությունն ունի n թվով աշխատակիցներ: Յուրաքանչյուր աշխատող ստանում է աշխատավարձ: Ընկերության համար կարևոր է հետևել սեփական ծախսերին, ուստի նրանք ցանկանում են պարզել, թե միջինում որքան է կազմում մեկ աշխատակցի աշխատավարձը։ Նրանք ձեզ խնդրում են գրել ծրագիր, որը նրանց կտրամադրի այդ տվյալները:
Հայտնի է, որ աշխատողների թիվը 5 ≤ n ≤ 8 է։
Մուտքի առաջին տողը պարունակում է աշխատողների թիվը n։ Հաջորդ n տողերը պարունակում են նրանց աշխատավարձերը:
Ծրագիրը պետք է տպի մեկ թիվ՝ միջին աշխատավարձը։
Մուտք
Ելք
5 100 200 150 180 400
206
Խորհուրդ
Դուք կարող եք կարդալ 5 մուտքային տվյալ, այնուհետև կիրառել if պայմանը և որոշել՝ արդյոք ունեք ավելի շատ տվյալների կարիք, որից հետո ավելացնել զանգվածին նոր տարր (append), եթե առկա են ավելի շատ տողեր:
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue