Գրագողության բացահայտում

Դուք փորձում եք ներդնել գրագողության հայտնաբերման համակարգ էսսեների համար: Առաջին բանը, որ պետք է հաշվի առնեք, չկրկնվող բառերի քանակն է, որոնք հանդիպում են թե՛ առաջին, թե՛ երկրորդ էսսեում: Դուք որոշում եք այս գործողությունն արագ կատարել և անցնել ավելի դժվար և կարևոր քայլերի իրականացմանը, որոնք թույլ կտան բացահայտելու հնարավոր գրագողությունը:
Մուտքի առաջին տողում նշված է առաջին էսսեն, իսկ երկրորդ տողում՝ երկրորդ էսսեն։
Ծրագիրը պետք է տպի չկրկնվող բառերի քանակը (բառերը երկու դեպքում էլ բաժանված են բացատով), որոնք առկա են երկու էսսեներում:
Մուտք
Ելք
Hello I am Tyler, I really love programming Hello I am Michael, I really love machine learning
5
Բացատրություն: Կա 5 չկրկնվող բառ, որոնք առկա են տրված երկու նախադասություններում. Hello, I, am, really, love։
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue