Գլանի ծավալը

Գլանն ունի h բարձրություն և r շառավիղ: Ձեզ հանձնարարված է հաշվել գլանի ծավալը։
Հիշեցնենք, որ գլանի ծավալը հաշվարկվում է՝ հիմքի շրջանագծի մակերեսը բազմապատկելով բարձրությամբ.
notion image
Մուտքի առաջին 2 տողերը երկու ռացիոնալ թվեր են՝ գլանի h բարձրությունը և r շառավիղը:
Տպեք գլանի ծավալը:
Մուտք
Ելք
15 6
1696.46
Հուշում. կարող եք օգտագործել math.pi -ի արժեքը ստանալու համար:
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue