Մի քանի մուտքային տվյալներ

Ծրագրերը կարող են ունենալ մի քանի print() հրաման։ Նրանք կարող են նաև ունենալ մի քանի input() հրաման.
name = input()
surname = input()
print(name, '-', surname)
Եթե օգտատերը մուտքագրի Adam , այնուհետև սեղմի enter, name -ը կունենա Adam արժեքը: Դրանից հետո օգտատերը կարող է մուտքագրել Smith , և surname-ը կունենա Smith արժեքը։ Այսպիսով, ծրագիրը ելքի մեջ կտպի Adam - Smith:
 

Առաջադրանք

Գրեք ծրագիր, որը կարդում է 3 մուտքային տվյալ և տպում դրանք կողք կողքի՝ բաժանված բացատով:
Ահա մեկ օրինակ, թե ինչպես պետք է աշխատի ծրագիրը․
Մուտք
Ելք
I really love Python!!!
I really love Python!!!
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue