Արդյո՞ք հեռախոսահամարը վավեր է

Միացյալ Նահանգներում հեռախոսահամարները սովորաբար բաղկացած են 11 նիշից.
  • 1 նիշ՝ երկրի կոդը
  • 3 նիշ՝ տարածքային կոդը
  • 3 նիշ՝ կենտրոնական գրասենյակի կամ փոխանակման կոդը
  • 4 նիշ՝ բաժանորդի համարը
Օրինակ, հետևյալ հեռախոսահամարը վավեր է՝ +1 (555) 555-1234.
Այսպիսով, հեռախոսահամարը պետք է սկսվի +1-ով, որին հաջորդում է բացատ, այնուհետև 3 նիշ՝ փակագծերում: Վերջին 7 թվանշանը երեք թվանշանից հետո բաժանվում են գծիկով։
Տրված է հեռախոսահամար։ Պետք է տպել The phone is valid, եթե հեռախոսահամարը վավեր է, իսկ հակառակ դեպքում՝ Invalid number:
Մուտք
Ելք
+1 (555) 555-1234
The phone is valid
+1 (5a5) 555-1234
Invalid number
+1 (55) 555-1234
Invalid number
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue