Ֆարենհայտից Ցելսիուս

Տարբեր երկրներ կիրառում են ջերմաստիճանի չափման տարբեր միավորներ: Ամենահայտնի երկու չափման միավորներն են Ցելսիուսը և Ֆարենհայտը: Ֆարենհայտը Ցելսիուսի փոխարկելու համար կարելի է օգտագործել հետևյալ բանաձևը.
Ձեզանից պահանջվում է գրել ծրագիր՝ Ֆարենհայտից Ցելսիուսի փոխակերպման գործընթացն ավտոմատացնելու համար:
Ծրագիրը պետք է ստանա մեկ մուտքային տվյալ` Ֆարենհայտ (ռացիոնալ թիվ): Եվ պետք է տպի Ցելսիուսի արժեքը ելքում:
Մուտք
Ելք
32
0
100
37.7778
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue