Ֆակտորիալների արտադրյալ

n ամբողջ թվի ֆակտորիալը սահմանվում է որպես 1-ից n բոլոր ամբողջ թվերի արտադրյալը.
Տրված է n ամբողջ թիվը։ Ձեզ խնդրում են հաշվարկել 1-ից մինչև n ֆակտորիալների արտադրյալը: Այսպիսով, ձեզանից պահանջվում է հաշվարկել ֆակտորիալների արտադրյալը.
Մուտքը պարունակում է մեկ ամբողջ թիվ` n:
Ծրագիրը պետք է տպի մեկ ամբողջ թիվ՝ 1-ից n ֆակտորիալների արտադրյալը:
Մուտք
Ելք
4
288
7
125411328000
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue