Զանգվածի ինդեքսավորում և կտրում

Զանգվածի տարրերը հասանելի են [] փակագծերով: Ինչպես տողերի դեպքում, մենք կարող ենք []-ով կտրատել նաև զանգվածները.
l = [77, 0, -1, 4, 2, 1, 5, -2]
print(l)    # [77, 0, -1, 4, 2, 1, 5, -2]
print(l[2])   # -1
print(l[1: 3]) # [0, -1]
print(l[1: 4]) # [0, -1, 4]
print(l[1: 5]) # [0, -1, 4, 2]
print(l[2: 3]) # [-1]
print(l[:2])  # [77, 0]
print(l[2:])  # [-1, 4, 2, 1, 5, -2]

Առաջադրանք

Հայտարարեք փոփոխական, որը կոչվում է alphabet։ Այն պետք է ներառի անգլերենի բոլոր մեծատառերը՝ alphabet = ['A', 'B', ..., 'Z']: Մուտքում տրված է մեկ ամբողջ թիվ՝ n: Ծրագիրը պետք է տպի այբուբենի առաջին n տառերը: Հայտնի է, որ 1 ≤ n ≤ 26:
Մուտք
Ելք
1
['A']
2
['A', 'B']
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue