Երբեք մի՛ արտագրեք քննությանը

Ձեր ընկերը չէր պատրաստվել քննությանը, և ուսուցիչը նկատեց, որ նա արտագրում է: Ուսուցիչը ստիպել է ձեր ընկերոջը 50 անգամ գրատախտակին գրել I will never cheat anymore! արտահայտությունը։
Սա իսկապես դաժան է, և ձեր ընկերը ցանկանում է որքան հնարավոր է շուտ դուրս գալ դասասենյակից: Օգնեք նրան տպել այդ արտահայտությունը 50 անգամ:
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue