Եռանկյան տեսակը

notion image
Կա եռանկյունների 3 տեսակ.
  1. Equilateral - Հավասարակողմ, որի բոլոր 3 կողմերը հավասար են։
  1. Isosceles - Հավասարասրուն, որի միայն 2 կողմեր են հավասար։
  1. Scalene - Կողմերից ոչ մեկը հավասար չէ։
 
Տրված են եռանկյան 3 կողմերը։ Ձեր խնդիրն է որոշել եռանկյան տեսակը:
Եթե անհնար է կառուցել եռանկյուն, ծրագիրը պետք է տպի Invalid triangle.
Մուտք
Ելք
2 3 6
Invalid triangle
3 3 3
Equilateral
2 8 8
Isosceles
10 8 9
Scalene
Հիշեք, որ եռանկյուն չենք կարող կառուցել, եթե որևէ երկու կողմերի գումարը մեծ է կամ հավասար երրորդ կողմից։
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue