Երկարությունները կարևոր են

Վազքի մրցումներում վազքուղին շրջան է։ Մարզիկը պետք է վազի n շրջան՝ վազքն ավարտելու համար: Ամեն 100 մետրը վազելուց հետո մարզիկը ստանում է տառ (A - Z), ուստի ամբողջ շրջանն ավարտելիս մարզիկն ունենում է տառերի մի ամբողջ շարք։
Կան 3 մարզիկներ, ովքեր պետք է վազեն մրցույթում։ Նրանցից յուրաքանչյուրը պետք է վազի տարբեր վազքուղիներով, ինչը նշանակում է, որ շրջանների թիվը նույնպես տարբեր կլինի։ Մենք գիտենք, թե յուրաքանչյուր մարզիկ ինչ տառեր կհավաքի մեկ շրջան վազելուց հետո։ Գիտենք նաև, թե մարզիկներից յուրաքանչյուրը քանի շրջան պետք է վազի վազքն ավարտելու համար:
Մեր խնդիրն է տպել այն մարզիկի համարը, ով կվազի ամենակարճ տարածությունը։
Մուտքում տրված է 6 տող։ Յուրաքանչյուր զույգ տող պարունակում է տեքստ (այն բառը, որը մարզիկը հավաքում է ամբողջ շրջան վազելիս) և մեկ թիվ (շրջանների քանակը, որը մարզիկը պետք է վազի մրցավազքն ավարտելու համար):
Տպեք այն մարզիկի համարը, ով կվազի ամենակարճ տարածությունը (1, 2 կամ 3):
Մուտք
Ելք
SHORT 30 VERYVERYLONGLONGRUNBUTONCE 1 SHORTSHORT 2
3
Բացատրություն՝
Վազքից հետո մարզիկները կհավաքեին հետևյալ բառերը.
  1. SHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORT
  1. VERYVERYLONGLONGRUNBUTONCE
  1. SHORTSHORTSHORTSHORT
Այսպիսով, ամենակարճը երրորդն է։
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue