Եզակի անուններ

Դասարաններ կազմելիս ուսուցիչներն աշխատում են այնպես անել, որ աշակերտների անունները չկրկնվեն՝ շփոթությունից խուսափելու համար: Նրանք խնդրում են ձեզ գրել ծրագիր, որը կասի նրանց, թե քանի եզակի անուն կա տվյալ դասարանում ամեն անգամ, երբ նոր աշակերտ է միանում խմբին: Վերջնական դասարանը բաղկացած է 5 հոգուց։ Այսպիսով, ծրագիրը մուտքում ստանում է 5 անուն: Ձեր խնդիրն է տպել եզակի անունների քանակը յուրաքանչյուր նոր անունը կարդալուց հետո:
Մուտք
Ելք
Anna Bob Simon John Anna
1 2 3 4 4
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue