Եռանկյան կառուցում

Լրացրեք տրված ֆունկցիան, որպեսզի այն վերադարձնի 2D ցուցակ, որն իրենից ներկայացնի եռանկյուն։ Այդ եռանկյունը պետք է կառուցված լինի ֆունկցիային փոխանցված սիմվոլով։ Ձեր ֆունկցիան պետք է ընդունի երկու արգումենտ՝ եռանկյան բարձրությունն ու սիմվոլը, որով պետք է լցվի եռանկյունը։ Եթե ֆունկցիային ոչինչ չի փոխանցվել, ֆունկցիան պետք է այն լրացնի #-ով։
Մուտք
Ելք
3 *
[['*'], ['*', '*'], ['*', '*', '*']]
2
[['#'], ['#', '#']]
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue