Տվյալների տպում

Դպրոցը պետք է աշակերտների համար ժամանակացույց կազմի։ Նրանք որոշել են շաբաթվա օրերը բաժանել կենտ և զույգ օրերի։
  • Զույգ: Saturday, Monday, Wednesday, and Friday
  • Կենտ: Sunday, Tuesday, and Thursday
Դպրոցը խնդրում է ձեզ նույն տողի վրա նախ տպել կենտ օրերը՝ բաժանված %% նշանով, իսկ հետո զույգ օրերը՝ բաժանված $_$ նշանով։ Կենտ և զույգ օրերը պետք է առանձնացնել ... նշանով:
Sunday%%Tuesday%%Thursday...Saturday$_$Monday$_$Wednesday$_$Friday
Կարո՞ղ եք սա անել միայն 2 print-ի միջոցով՝ օգտագործելով sep-ը և end-ը։
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue