Ամենամեծ միանիշ բաժանարար

Գտեք ամենամեծ միանիշ բաժանարարը տվյալ միջակայքի ([l, r]) բոլոր թվերի համար:
Մուտքում տրված են երկու թիվ՝ l և r, բաժանված բացատով։ Ձեր խնդիրն է առանձին տողերի վրա տպել ամենամեծ միանիշ բաժանարարները [l, r] միջակայքի բոլոր թվերի համար:
Մուտք
Ելք
36 42
9 1 2 3 8 1 7
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue