Python-ի ներածություն

sum

Գումարը հաշվարկելու համար մենք կարող ենք օգտագործել + օպերատորը: Այնուամենայնիվ, չափազանց դժվար կլինի դա անել մեծ զանգվածների համար (պատկերացրեք, եթե կա 100 արժեք):
Python-ն ունի ներկառուցված ֆունկցիա sum, որը տրված զանգվածից հաշվում է իր տարրերի գումարը:
l = [1, 2, -2, 5, 10, -1]
print(l[0] + l[1] + l[2] + l[3] + l[4] + l[5])  # 15
print(sum(l))                  # 15

Առաջադրանք

Մուտքում ունենալով 8 ռացիոնալ թվեր, ձեր խնդիրն է տպել 8-ի գումարը, այնուհետև առաջին 7 տարրերի գումարը, ապա առաջին 6-ի գումարը, 5, 4, ... գումարը մինչև մեկ տարր.
Մուտք
Ելք
1 2 3 4 5 6 7 8
36 28 21 15 10 6 3 1
Հուշում 1
Դուք կարող եք del-ի միջոցով հեռացնել վերջին տարրը յուրաքանչյուր գումարի հաշվարկից հետո
Հուշում 2
Մեկ այլ տարբերակն այն է, որ կարող եք կտրել (slice) զանգվածը և հաշվել այդ կտրվածքի գումաը sum-ի միջոցով։
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in