fb pixel

Python-ի ներածություն

 • Profound Academy

  • Status
   • 1
    Մուտք և Ելք
   • 2
    Փոփոխականներ և ամբողջ թվեր
   • 3
    Պայմաններ
   • 4
    Ներդրված պայմաններ
   • 5
    Փոփոխականներ և տիպեր
   • 6
    Տողեր
   • 7
    Զանգվածներ
   • 8
    For ցիկլեր
   • 9
    While ցիկլեր
   • 10
    continue, break, while...else
   • 11
    Տողերի և զանգվածների հետ աշխատանք
   • 12
    Ներդրված ցիկլեր
   • 13
    List Comprehension
   • 14
    Tuple-ներ և Set-եր
   • 15
    dict
   • 16
    Ֆունկցիաներ
   • 17
    Ֆունկցիաներ 2
   • 18
    Lambda and higher-order functions
   • 19
    Files

 • defaultdict

  Python-ն ունի տվյալների կառուցվածքների շատ օգտակար հավաքածու իր մոդուլներից մեկում, որը կոչվում է collections: Այդ տվյալների կառուցվածքներից մեկը լռելյայն (default) արժեքով բառարանն է՝ defaultdict:
  defaultdict ստեղծելիս մենք կարող ենք փոխանցել lambda ֆունկցիա, որը կվերադարձնի լռելյայն արժեք բացակայող տարրերի համար.
  d = defaultdict(lambda: 'This item does not exist')
  d['Anna'] = 10
  d['Bob'] = 9
  
  print(d['Bob']) # 9
  print(d[999])  # This item does not exist
  Այստեղ Anna-ն և Bob-ը ավելացված են բառարանում, բայց 999-ը չկա, ուստի ծրագիրը տպում է This item does not exist.
  Սա հատկապես օգտակար է, երբ գործ ունենք զանգվածների հետ որպես արժեքներ.
  grades = defaultdict(lambda: [])
  grades['Anna'].append(10)
  grades['Anna'].append(9)
  grades['Bob'].append(8)
  grades['Bob'].append(9)
  
  print(grades['Bob']) # [8, 9]
  print(grades[999])  # []

  Առաջադրանք

  Տրված են ֆուտբոլային թիմերի և նրանց հակառակորդների n հանդիպումները, ձեզ խնդրում են պարզել յուրաքանչյուր թիմի անցկացրած խաղերի քանակը:
  Մուտքի առաջին տողը պարունակում է մեկ ամբողջ թիվ n - խաղերի քանակը: Հաջորդ n տողերը պարունակում են գծիկով (-) առանձնացված թիմերի անուններ, որոնք խաղում էին միմյանց դեմ: Հաջորդ տողը պարունակում է ստորակետերով բաժանված (,) այն ակումբների անունները, որոնց համար ծրագիրը պետք է տպի անցկացրած խաղերի քանակը:
  Ծրագիրը պետք է տպի մուտքի վերջին տողում պահանջվող թիմերից յուրաքանչյուրի համար անցկացված խաղերի քանակները:
  Մուտք
  Ելք
  3 Real Madrid-Barcelona Chelsea-Manchester United Arsenal-Barcelona Manchester United,Barcelona,Roma
  1 2 0
   
  To check your solution you need to sign in
  Sign in to continue