fb pixel

Python-ի ներածություն

 • Profound Academy

  • Status
   • 1
    Մուտք և Ելք
   • 2
    Փոփոխականներ և ամբողջ թվեր
   • 3
    Պայմաններ
   • 4
    Ներդրված պայմաններ
   • 5
    Փոփոխականներ և տիպեր
   • 6
    Տողեր
   • 7
    Զանգվածներ
   • 8
    For ցիկլեր
   • 9
    While ցիկլեր
   • 10
    continue, break, while...else
   • 11
    Տողերի և զանգվածների հետ աշխատանք
   • 12
    Ներդրված ցիկլեր
   • 13
    List Comprehension
   • 14
    Tuple-ներ և Set-եր
   • 15
    dict
   • 16
    Ֆունկցիաներ
   • 17
    Ֆունկցիաներ 2
   • 18
    Lambda and higher-order functions
   • 19
    Files

 • Higher-Order ֆունկցիաներ

  Ֆունկցիան կոչվում է Higher-Order, եթե այն պարունակում է այլ ֆունկցիաներ որպես արգումենտ կամ վերադարձնում է մեկ այլ ֆունկցիա։ Մենք կարող ենք ֆունկցիաներ փոխանցել որպես արգումենտ, կարող ենք նաև ֆունկցիաներ վերադարձնել։ Այս ամենը շատ հարմար է դարձնում կոդ գրելը, որը կարող է օգտագործվել բազմաթիվ վայրերում:
  sort() կամ sorted() ֆունկցիան, օրինակ, higher-order ֆունկցիա է: Մենք կարող ենք դրան փոխանցել key կոչվող արգումենտ, որը կօգտագործվի որոշելու համար, թե ինչպես է կատարվում տեսակավորումը: Մենք կարող ենք ունենալ tuple-ի զանգված և կցանկանայինք տեսակավորել այն՝ հիմնվելով tuple-ի տարրերի գումարի վրա.
  items = [(3, 6), (1, 8), (4, 4), (6, 1)]
  items.sort(key=lambda x: x[0] + x[1])
  print(items)
  # [(6, 1), (4, 4), (3, 6), (1, 8)]
  Այստեղ մենք փոխանցել ենք lambda ֆունկցիա, որն ընդունում է մեկ տարր որպես արգումենտ և վերադարձնում է այն արժեքը, ըստ որի այն պետք է տեսակավորվի:
  Մենք կարող ենք նաև սահմանել մեր սեփական higher-order ֆունկցիան.
  def do(num1, num2, operation):
  	res = operation(num1, num2)
  	print(num1, num2, res)
  
  do(2, 3, lambda x, y: x + y)  # 2 3 5
  do(2, 3, lambda x, y: x - y)  # 2 3 -1
  do(2, 3, lambda x, y: x * y)  # 2 3 6
  do() ֆունկցիան ունի 3 արգումենտ՝ առաջին թիվը num1, երկրորդ թիվը num2 և ֆունկցիան, որը պետք է կատարվի այդ թվերի վրա։ Առաջին կանչում ֆունկցիային ասում ենք, որ օգտագործի գումարում, երկրորդում հանում, իսկ վերջնականում բազմապատկում:

  Առաջադրանք

  Տրված է թվերի n եռյակների ցանկը, ձեզ խնդրում են դասավորել այդ եռյակները ըստ իրենց գումարի: Այսպիսով, վերջնական ցուցակում, եթե նայենք եռյակների գումարին, պետք է ստացվի չնվազող հաջորդականություն։
  Մուտքի առաջին տողը պարունակում է մեկ ամբողջ թիվ n - եռյակների թիվը: Հաջորդ n տողերը պարունակում են 3 բացատով բաժանված ամբողջ թվեր։
  Ծրագիրը պետք է տպի n տող՝ ստացված եռյակների ցանկը: Յուրաքանչյուր տող պետք է պարունակի 3 բացատով բաժանված թիվ: Եթե կան նույն գումարով երկու եռյակ, ապա մուտքագրման մեջ հայտնված առաջինը պետք է առաջինը հայտնվի ելքում (sort և sorted ֆունկցիաները պահպանում են այդ հերթականությունը. սա կոչվում է կայուն տեսակավորում կամ stable sorting):
  Մուտք
  Ելք
  3 10 4 0 12 1 1 6 7 8
  10 4 0 12 1 1 6 7 8
   
  To check your solution you need to sign in
  Sign in to continue