Աստիճանները նոր տողի վրա

Ստորև տրված է 2-ի աստիճանների ցանկը, որը ներառում է 1-4 նիշ ունեցող բոլոր արժեքները.
1
2
4
8
16
32
64
128
256
512
1024
2048
4096
8192
Ավելի հեշտ պատկերացնելու համար ձեզնից պահանջվում է 2-ի աստիճանները խմբավորել` ըստ թվանշանների քանակի:
Ծրագիրը նախ պետք է տպի These are the powers of two: որից հետո երկրորդ տողը պետք է պարունակի (1, 2, 4, 8) բոլոր միանիշ աստիճանները: Հաջորդ տողը պետք է պարունակի երկնիշ աստիճանները: Այնուհետև նոր տողով պետք է երևան եռանիշ թվերը և ապա վերջին տողով՝ բոլոր քառանիշ թվերը:
Յուրաքանչյուր տողի թվերը պետք է բաժանվեն ստորակետով և բացատով: Թվերի յուրաքանչյուր տող պետք է սկսվի բացվող փակագծով ( և ավարտվի փակող փակագծով )՝
(1, 2, 4, 8)
(16, 32, 64)
...
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in