Արգումենտներով ֆունկցիաներ

Ֆունկցիաների մեծ մասը, որոնք մենք օգտագործել ենք մինչև այժմ, կախված են այն պարամետրերից, որոնք մենք փոխանցում ենք դրանց: Օրինակ, print()-ը տպում է իրեն փոխանցված փոփոխականները, max()-ը հաշվում է իրեն փոխանցված թվերի առավելագույնը, math.sqrt()-ը հաշվում է իրեն փոխանցված թվի արմատը: Այսպիսով, ֆունկցիաները փոխում են իրենց «վարքը»՝ կախված իրենց փոխանցված արժեքից։ Նրանք չեն կրկնում գործողությունների նույն շարքն այնպես, ինչպես նախորդ վարժության մեջ ներկայացված ֆունկցիան:
Եթե ցանկանում ենք պարամետրերի հիման վրա փոխել ֆունկցիայի «վարքը», պետք է պարամետրերը փոխանցենք ֆունկցիային: Դա կարելի է անել հետևյալ կերպ․ բացվող և փակվող փակագծերի ներսում ()անհրաժեշտ է սահմանել այն պարամետրերը, որոնք ֆունկցիան կարող է ընդունել։
import math

def print_circumference(radius):
	print(2 * math.pi * radius)


print_circumference(4)   # 25.1327412
print_circumference(0)   # 0
print_circumference(1)   # 6.28318530
def print_volume(h, w, d):
	volume = h * w * d
	print(volume)


print_volume(2, 3, 4)     # 24
print_volume(2, 0, 4)     # 0
print_volume(1, 10, 24)   # 240
Ֆունկցիան կարող է ունենալ այնքան արգումենտ, որքան անհրաժեշտ է: Միայն թե արգումենտները պետք է ունենան համապատասխան անուններ և բաժանված լինեն ստորակետերով:

Առաջադրանք

Գրեք ֆունկցիա, որը կհաշվի գլանի ծավալը և կտպի այն:
Հիշեցնենք, որ գլանի ծավալը հաշվարկվում է՝ հիմքի շրջանագծի մակերեսը բազմապատկելով բարձրության վրա.
notion image
Մուտքի առաջին տողը պարունակում է ամբողջ թիվ՝ n (գլանների քանակը), որոնց համար անհրաժեշտ է հաշվարկել ծավալը: Հաջորդ n տողերում նշված են երկու ամբողջ թիվ` h և r՝ գլանի բարձրությունը և շառավիղը:
Յուրաքանչյուր գլանի համար կանչեք ձեր ստեղծած ֆունկցիան, որպեսզի ծրագրի ելքը պարունակի n տող:
Մուտք
Ելք
1 15 6
1696.46
Խորհուրդ
Ֆունկցիայի պարամետրերն անվանելիս խորհուրդ է տրվում կիրառել անուններ, որոնք չեն համընկնում կոդի այլ մասերում օգտագործված այլ անունների հետ: Այսպիսով, եթե ունեք h = int(input()), ֆունկցիայի պարամետրը կարող եք անվանել height:
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue