Ամսվա անվանումը

Ընկերության հաշվետվությունների մեջ կան բազմաթիվ փաստաթղթեր՝ որոնց վրա նշված են ամսաթվեր: Ամսաթվերը ներկայացված են թվերով. 1-ը՝ January (հունվար), 2-ը՝ February (փետրվար), ..., 12-ը՝ December (դեկտեմբեր):
Մենեջերների համար դժվար է թվեր կարդալը, ուստի նրանք խնդրում են ձեզ գրել ծրագիր, որը թվերը կվերածի անվանումների:
Ծրագիրը մուտքում պետք է ստանա մեկ թիվ՝ ամսվա համարը և ելքում տպի ամսվա անունը: Եթե մուտքում տրված թիվը գտնվում է [1, 12] միջակայքից դուրս, ծրագիրը պետք է տպի Wrong input:
Մոտք
Ելք
1
January
-1
Wrong input
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue