Աշակերտներն ու խնձորները 1

Դասարանում կան s թվով աշակերտներ, և նրանք ունեն a թվով խնձորներ։ Նրանք ուզում են բաժանել խնձորները միմյանց միջև այնպես, որ բոլորին հասնեն որքան հնարավոր է հավասար քանակով խնձորներ։ Այսպիսով, նրանք բաժանում են խնձորները և մնացածը տալիս են իրենց դասղեկին։
Մենք ցանկանում ենք իմանալ ուսանողներից յուրաքանչյուրի և դասղեկի ստացած խնձորների քանակը։
Մուտքի առաջին տողում s ամբողջ թիվն է, որը ցույց է տալիս աշակերտների քանակը։ Երկրորդ տողում a ամբողջ թիվն է, որը խնձորների քանակն է։
Ծրագիրը ելքում պետք է տպի յուրաքանչյուր աշակերտի ստացած խնձորների քանակը և թե քանի խնձոր ստացավ դասղեկը խնձորները բաժանելուց հետո։
Մուտք
Ելք
7 30
4 2
Բացատրություն՝ կա 7 աշակերտ և 30 խնձոր։ Հավասար բաժանելու դեպքում աշակերտները կստանան 4 4 4 4 4 4 4 խնձոր, իսկ մնացած 2-ը կտան իրենց դասղեկին։
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue