Ավելի մեծ, քան նախորդը

Ենթադրենք՝ դուք տեսանյութեր եք տեղադրում youtube-ում: Այժմ ցանկանում եք պարզել, թե նախորդների հետ համեմատած՝ որ տեսանյութերն են ավելի շատ դիտումներ հավաքել: Հայտնի է, թե քանի մարդ է դիտել տեսանյութերից յուրաքանչյուրը՝ այն տեղադրելու առաջին շաբաթվա ընթացքում: Այժմ դուք ցանկանում եք հաշվել այն տեսանյութերի քանակը, որոնք ավելի շատ դիտումներ են հավաքել, քան իրենց նախորդող տեսանյութերը։
Մուտքի առաջին տողում տրված է տեսանյութերի քանակը՝ n: Հաջորդ n տողերում նշված է յուրաքանչյուր տեսանյութի դիտումների քանակը վերբեռնումից հետո՝ առաջին շաբաթվա ընթացքում:
Ելքում պետք է տպել մեկ թիվ՝ այն տեսանյութերի քանակը, որոնք ավելի շատ դիտումներ են ունեցել, քան իրենց անմիջական նախորդները:
Մուտք
Ելք
6 1000 2000 1500 4000 4500 4200
3
Բացատրություն: 2000 > 1000, 4000 > 1500, 4500 > 4000
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue