Ուղղանկյուն

Դուք հիացած եք Կազիմիր Մալևիչի «Սև քառակուսի» կտավով և որոշում եք գրել ծրագիր, որը կտպի ցանկացած չափի ուղղանկյուն: Ուղղանկյունը պետք է բաղկացած լինի վանդականիշերից (#
 
Ծրագիրը ստանում է երկու ամբողջ թիվ՝ h և w: Այն պետք է ելքում տպի ուղղանկյուն՝ h տողերով և w սյունակներով:
Մուտք
Ելք
10 20
#################### #################### #################### #################### #################### #################### #################### #################### #################### ####################

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue