Գծային հավասարում

Գծային հավասարումը կարող է ներկայացվել որպես ։ Քանի որ ամեն x արժեքի համար բավական ժամանակատար է հաշվել y-ի արժեքը, ձեզ հանձնարարել են գրել ծրագիր, որը կանի այդ հաշվարկը։
notion image
Մուտքի առաջին 3 տողերը պարունակում են k, x և b արժեքները։ Ծրագիրը պետք է տպի դրանց համապատասխան y կոորդինատը։
Մուտք
Ելք
10 0 5
5
1 -5 -3
-8
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue