Python-ի ներածություն

Լավագույն հյուրանոցի ընտրություն

Հյուրանոցներ ընտրելը երբեմն շատ ժամանակատար է: Այդ պատճառով դուք որոշել եք գրել ծրագիր, որը կօգնի ձեզ սահմանափակել որոնումը: Դուք գիտեք, որ կա n հյուրանոց։ Դուք գիտեք նրանց հեռավորությունը քաղաքի կենտրոնից և արժեքը: Դուք կամ ցանկանում եք հյուրանոց, որը շատ հեռու է քաղաքի կենտրոնից և թանկ չէ, կամ հյուրանոց, որը գտնվում է քաղաքի կենտրոնում:
  • Դուք որոշել եք, որ հյուրանոցը կհամարեք քաղաքի կենտրոնում, եթե նրա հեռավորությունը կենտրոնական հրապարակից ≤ 100 է:
  • Դուք որոշել եք, որ հյուրանոցը հեռու է քաղաքից, եթե նրա հեռավորությունը ≥ 1000 է:
  • Հյուրանոցը համարվում է էժան, եթե գինը 40-ից ցածր է մեկ գիշերվա համար:
Մուտքի առաջին տողը պարունակում է մեկ ամբողջ թիվ n - հյուրանոցների թիվը: Հաջորդ տողերն ունեն հետևյալ կառուցվածքը. սկզբում գալիս է հյուրանոցի անվանումը, հետո հեռավորությունը կենտրոնական հրապարակից, հետո դրա գինը։
Ծրագրի ելքը պետք է պարունակի հյուրանոցների ցանկ, որոնք բավարարում են ձեր պայմաններին (յուրաքանչյուրն առանձին տողում):
Մուտք
Ելք
3 Waves 5000 30 Central 10 1000 Rocks 1500 50
Waves Central
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue