Ընտրում ենք լավագույն հյուրանոցը

Հյուրանոց ընտրելը երբեմն շատ ժամանակատար է: Այդ պատճառով դուք որոշել եք գրել ծրագիր, որը կօգնի ձեզ զտել հնարավոր տարբերակները: Դուք գիտեք, որ կան n թվով հյուրանոցներ։ Գիտեք նաև դրանց հեռավորությունը քաղաքի կենտրոնից և առաջարկվող գները: Դուք նախընտրում եք հյուրանոց, որը շատ հեռու է քաղաքի կենտրոնից և թանկ չէ, կամ հյուրանոց, որը գտնվում է քաղաքի կենտրոնում:
  • Հյուրանոցը համարում եք քաղաքի կենտրոնում, եթե դրա հեռավորությունը կենտրոնական հրապարակից ≤ 100-ին:
  • Հյուրանոցը հեռու է քաղաքից, եթե դրա հեռավորությունը ≥ 1000-ին:
  • Հյուրանոցը համարվում է էժան, եթե մեկ գիշերվա համար գինը 40-ից ցածր է:
Մուտքի առաջին տողը պարունակում է մեկ ամբողջ թիվ n (հյուրանոցների թիվը): Հաջորդ տողերն ունեն հետևյալ կառուցվածքը. սկզբում նշված է հյուրանոցի անվանումը, հետո՝ հեռավորությունը կենտրոնական հրապարակից, իսկ հետո՝ գինը։
Ծրագրի ելքը պետք է պարունակի հյուրանոցների ցանկը, որոնք բավարարում են ձեր պայմաններին (յուրաքանչյուրն առանձին տողի վրա, մուտքում հայտնվելու հերթականությամբ):
Մուտք
Ելք
3 Waves 5000 30 Central 10 1000 Rocks 1500 50
Waves Central
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue