Python-ի ներածություն

Յուրօրինակ անուններ

Դասասենյակ ստեղծելիս ուսուցիչները ցանկանում են ունենալ որքան հնարավոր է շատ չկրկնվող անուններ՝ շփոթությունից խուսափելու համար: Նրանք խնդրում են ձեզ գրել ծրագիր, որը կասի նրանց, թե քանի յուրօրինակ անուն կա դասարանում ամեն անգամ, երբ նոր աշակերտ է ավելանում խմբին: Վերջնական դասարանը բաղկացած է 5 հոգուց։ Այսպիսով, ծրագիրը մուտքում ստանում է 5 անուն: Ձեր խնդիրն է տպել յուրօրինակ անունների քանակը յուրաքանչյուր նոր անուն կարդալուց հետո:
Մուտք
Ելք
Anna Bob Simon John Anna
1 2 3 4 4
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue