Թվերի թվանշանները

Օրինակ՝ եթե ունենք n = 13453687 թիվը, կարող ենք ստանալ դրա վերջին թվանշանը հետևյալ կերպ․ տրված թիվը բաժանում ենք 10-ի, և ստացված թվի մնացորդը կլինի վերջին թվանշանը։ Նախավերջին նիշը ստանալու համար կարող ենք բաժանել թիվը 10-ի, ապա վերցնել 10-ի բաժանելուց հետո ունեցած մնացորդը (օգտագործելով % մնացորդի գործողությունը)։ Նախավերջին նիշից առաջ գտնվող նիշը ստանալու համար կարող ենք թիվը բաժանել 100-ի, իսկ հետո վերցնել մնացորդը, որ ստացվում է 10-ի բաժանելուց հետո։ Եվ այսպես շարունակ։
n = 13453687
print(n % 10)          # 7
print(n // 10 % 10)    # 8
print(n // 100 % 10)   # 6
print(n // 1000 % 10)  # 3
# ...
Ուշադրություն դարձրեք, որ բաժանման բոլոր գործողություններն իրենցից ներկայացնում են ամբողջ թվով բաժանումներ։

Առաջադրանք

Ունեք 4 նիշ պարունակող թիվ։ Տպեք մեջտեղի երկու թվանշանները։
Մուտք
Ելք
1234
23
1298
29
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in