Python-ի ներածություն

Թվանշանների քանակը

Ունենալով n = 13453687 թիվը, հնարավոր է ստանալ իր վերջին թվանշանը այն 10-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդը վերցնելով։ Նախավերջին նիշը ստանալու համար՝ մենք կարող ենք բաժանել թիվը 10-ի, ապա վերցնել 10-ի բաժանելիս տվող մնացորդը։ Դրանից առաջ գտնվող նիշը ստանալու համար կարող ենք թիվը բաժանել 100-ի, իսկ հետո վերցնել 10-ի բաժանելիս տվող մնացորդը։ Եվ այդպես շարունակ։
n = 13453687
print(n % 10)          # 7
print(n // 10 % 10)    # 8
print(n // 100 % 10)   # 6
print(n // 1000 % 10)  # 3
# ...

Առաջադրանք

Ունենալով 4 նիշ պարունակող թիվ, տպեք մեջտեղի երկու թվանշանները։
Մուտք
Ելք
1234
23
1298
29
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue