fb pixel

Python-ի ներածություն

 • Profound Academy

  • Status
   • 1
    Մուտք և Ելք
   • 2
    Փոփոխականներ և ամբողջ թվեր
   • 3
    Պայմաններ
   • 4
    Ներդրված պայմաններ
   • 5
    Փոփոխականներ և տիպեր
   • 6
    Տողեր
   • 7
    Զանգվածներ
   • 8
    For ցիկլեր
   • 9
    While ցիկլեր
   • 10
    continue, break, while...else
   • 11
    Տողերի և զանգվածների հետ աշխատանք
   • 12
    Ներդրված ցիկլեր
   • 13
    List Comprehension
   • 14
    Tuple-ներ և Set-եր
   • 15
    dict
   • 16
    Ֆունկցիաներ
   • 17
    Ֆունկցիաներ 2
   • 18
    Lambda and higher-order functions
   • 19
    Files

 • Թվանշանների քանակը

  Ունենալով n = 13453687 թիվը, հնարավոր է ստանալ իր վերջին թվանշանը այն 10-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդը վերցնելով։ Նախավերջին նիշը ստանալու համար՝ մենք կարող ենք բաժանել թիվը 10-ի, ապա վերցնել 10-ի բաժանելիս տվող մնացորդը։ Դրանից առաջ գտնվող նիշը ստանալու համար կարող ենք թիվը բաժանել 100-ի, իսկ հետո վերցնել 10-ի բաժանելիս տվող մնացորդը։ Եվ այդպես շարունակ։
  n = 13453687
  print(n % 10)     # 7
  print(n // 10 % 10)  # 8
  print(n // 100 % 10)  # 6
  print(n // 1000 % 10) # 3
  # ...

  Առաջադրանք

  Ունենալով 4 նիշ պարունակող թիվ, տպեք մեջտեղի երկու թվանշանները։
  Մուտք
  Ելք
  1234
  23
  1298
  29
   
  To check your solution you need to sign in
  Sign in to continue