Արդյո՞ք թվանշանները ոչ նվազման կարգով են

Տրված է n թիվը, ձեր խնդիրն է գրել ծրագիր, որը կասի՝ արդյոք n-ի թվանշանները դասավորված են ոչ նվազման կարգով: Ծրագիրը պետք է տպի Yes, եթե թվանշանները ոչ նվազման կարգով են դասավորված, իսկ հակառակ դեպքում պետք է տպի No:
Մուտք
Ելք
1234578
Yes
111345726879
No
123334
Yes
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue