Զույգերի թիվը՝ նախքան 0-ն

Տրված է թվերի հաջորդականություն։ Ծրագիրը պետք է տպի զույգ թվերի քանակը՝ նախքան առաջին 0-ին հասնելը:
Մուտք
Ելք
2 6 1 9 43 88 9 0 4
3
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue