Րոպեները ժամ։րոպեի

notion image
Դուք ունեք կեսգիշերից հետո 00:00 անցած րոպեների քանակը։ Ձեր առաջադրանքն է տպել, թե տվյալ պահին ժամը քանիսն է՝ ժամ։րոպե տեսքով։
Մուտք
Ելք
1048
17:28
2096
10:56
 
Հաշվի առեք, որ մուտքում րոպեները կարող են 24 ժամից ավել լինել, բայց ելքում ժամը միշտ պետք է լինի 0:0 - 23:59 միջակայքում։
 
Հուշում
Կարող եք օգտագործել մնացորդի % գործողությունը, որպեսզի վստահ լինեք, որ ժամերի և րոպեների արժեքներն անհրաժեշտ միջակայքում են։
 

Constraints

Time limit: 2.4 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in