Մի քանի թվերով մաթեմատիկական գործողություններ

Ծրագրերը կարող են ունենալ մի քանի print() գործողություն։ Ծրագրերը կարող են ունենալ նաև մի քանի input() գործողություն, որով ծրագիրը մուտքում կստանա մի քանի փոփոխականի արժեք։
Ձեր առաջադրանքն է գրել ծրագիր, որը մուտքից կկարդա 3 ամբողջ թիվ և ելքում կտպի դրանց գումարը։
Մուտք
Ելք
10 20 33
63
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue