fb pixel

Եռանկյան պարագիծը

Տրված է 3 կետերի կոորդինատները, ձեզ խնդրում են հաշվել այդ կետերով կազմված եռանկյան պարագիծը: Պարագիծը եռանկյան բոլոր կողմերի գումարն է։
Մուտքի 3 տողերը պարունակում են 3 կոորդինատներ՝ յուրաքանչյուր x և y կոմպոնենտները մեկ տողի վրա:
Ծրագիրը պետք է տպի մեկ տող՝ այդ կոորդինատներով ստացված եռանկյան պարագիծը:
Մուտք
Ելք
0 0 1 0 0 1
3.41421356237
Հուշում
Դուք կարող եք սահմանել ֆունկցիա երկու կոորդինատների միջև հեռավորությունը հաշվելու համար:
 
To check your solution you need to sign in
Sign in to continue