Նվազման կարգը

Դուք արդեն ծանոթ եք տողերի դեպքում կիրառվող split()-ին և զանգվածների դեպքում կիրառվող մի շարք օգտակար մեթոդների։ Ուստի, այժմ կարող եք մշակել մուտքեր, որոնք ունեն բազմաթիվ արժեքներ մեկ տողում:
Մեկ տողի վրա տրված են մի քանի թվեր։ Ձեր խնդիրն է դրանք դասավորել նվազման կարգով և տպել դրանք մեկ տողի վրա:
Մուտք
Ելք
5 1 4 3 0 -1
5 4 3 1 0 -1
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue