Կրկնի’ր իմ ետևից

Դժվար է կենտրոնանալ կրկնվող բաների վրա, և դուք որոշում եք հնարավորինս ավտոմատացնել այդ գործը:
Ձեր ընկերը ձեզ դաս է սովորեցնում։ Դուք ցանկանում եք գրել ծրագիր, որը կկրկնի ձեր ընկերոջ ասած արտահայտությունները:
Դուք գիտեք, որ կլինեն n արտահայտություններ: Եվ անհրաժեշտ է այդ բոլորը կրկնել նույն հերթականությամբ։ Գրեք ծրագիր, որը կկրկնի մուտքագրված արտահայտությունները և կտպի դրանք ելքի մեջ:
Բայց դուք նաև ուզում եք ձեր ընկերոջ գլխին խաղ խաղալ: Այսպիսով, վերջին նախադասության փոխարեն միշտ ասում եք՝I'LL WATCH YOUTUBE AND MEMES:
 
notion image
Մուտքի առաջին տողը պարունակում է մեկ ամբողջ թիվ n (2 ≤ n ≤ 100): Հաջորդող n տողերը պարունակում են այն արտահայտությունները, որոնք ձեր ընկերը ցանկանում է սովորեցնել ձեզ:
Ծրագիրը պետք է տպի բոլոր արտահայտությունները, իսկ վերջում՝ կատակը:
Մուտք
Ելք
4 I WILL DO MY WORK I WILL DO MY WORK
I WILL DO MY WORK I'LL WATCH YOUTUBE AND MEMES
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in