Լավագույն ուսանողները

Գերմանիայում գնահատման համակարգը խիստ տարբերվում է այլ երկրների գնահատման համակարգերից։ Լավագույն գնահատականը 1-ն է, իսկ վատագույնը՝ 6-ը։
Գերմանիա
Նկարագրություն
ԱՄՆ
1 – 1.5
Շատ լավ
A
1.6 – 2.5
Լավ
B
2.6 – 3.5
Գոհացնող
C
3.6 – 4.9
Բավարար
D
5.0 – 6.0
Անբավարար
F
Տրված են ուսանողների գնահատականները։ Ձեզ խնդրում են հաշվել, թե քանի ուսանող է ամենաաշխատասերը։ Աշխատասեր ուսանողներն ունեն [1; 1.5] միջակայքում ընկած գնահատական։
Եթե գնահատականն ընկած է [1; 6] միջակայքից դուրս, ապա ծրագիրը միանգամից պետք է դադարեցնի աշխատանքը։
Ելքը պետք է պարունակի տվյալ տիրույթում գտնվող ուսանողների թիվը:
Մուտք
Ելք
4 3.2 1.2 1.1 4.2 6 1.6 1 7
3
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue