Երկրաչափական պրոգրեսիա

Երկրաչափական պրոգրեսիան սահմանվում է որպես թվերի հերթականություն , որտեղ ամեն հաջորդ թիվը ստացվում է՝ նախորդը q թվով բազմապատկելով։
Այսպիսով՝ երբ ունենք հաջորդականության առաջին անդամը և q թիվը, մենք կարող ենք գտնել հաջորդականության մեջ n-րդ անդամը՝ n-1 անգամ -ը բազմապատկելով q-ով։
Ունենալով հաջորդականության առաջին անդամը, q թիվը և n-ը՝ անհրաժեշտ է տպել հաջորդականության n-րդ անդամը՝ -ը։
Մուտք
Ելք
95 3 2
285
 

Constraints

Time limit: 2.4 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in