Windows-ից Linux

Windows-ից Linux-ին անցնելիս պարզում եք, որ այս երկու օպերացիոն համակարգերում ֆայլերի հասցեները տարբեր ձևերով են նշվում։ Հասցեների բաղադրիչներն առանձնացնելու համար Windows-ն օգտագործում է \ նշանը, ուստի դրանք սովորաբար այսպիսի տեսք ունեն՝ C:\Documents\Newsletters\Summer2022.pdf: Linux-ում հասցեներն առանձնացված են /-ով: Հետևաբար, հասցեները Windows-ից Linux փոխադրելիս անհրաժեշտ է փոխել \/-ի, իսկ C:/home-ի:
Տրված է Windows համակարգի տողը։ Փոխեք այն այնպես, որ համապատասխանի Linux համակարգին:
Մուտքը պարունակում է մեկ տող, որն ունի Windows հասցե:
Ծրագիրը պետք է տպի ստացված Linux հասցեն:
Մուտք
Ելք
C:\Documents\Newsletters\Summer2022.pdf
/home/Documents/Newsletters/Summer2022.pdf
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue