Տասնորդական կետից հետո թվանշաններ

Դուք նաև կարող եք ռացիոնալ փոփոխականները վերածել ամբողջ թվերի՝ հեռացնելով այն ամենը, ինչ գտնվում է տասնորդական կետից հետո: Դա անելու համար մենք կարող ենք գրել.
num = 43243.6350207935
res = int(num)
print(res, num)
Այս ծրագիրը տպելու է 43243 43243.6350207935: Այսպիսով, res-ն ամբողջ թիվ է, իսկ num-ը ռացիոնալ թիվ է:
 

Առաջադրանք

Տրված է ռացիոնալ թիվ։ Հեռացրեք տասնորդական կետից առաջ գտնվող թվանշանները:
Մուտք
Ելք
875.2345
0.2345
57351.976
0.976
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue