Python-ի ներածություն

Աշակերտներն ու խնձորները 1

Դասարանում կան s աշակերտներ և նրանք ունեն a խնձորներ։ Նրանք ուզում են բաժանել խնձորներն միմյանց միջև այնպես, որ բոլորին հասնի որքան հնարավոր է հավասար չափի խնձոր։ Այսպես նրանք բաժանում են խնձորները և մնացածը տալիս են իրենց դասղեկին։
Մենք ցանկանում ենք իմանալ ուսանողներից յուրաքանչյուրի և իրենց դասղեկի ստացած խնձորների քանակը։
Մուտքի առաջին տողը պարունակում է s ամբողջ թիվը, որը աշակերտների քանակն է։ Երկրորդ տողը՝ a ամբողջ թիվը, որը խնձորների քանակն է։
Ծրագիրը պետք է տպի ամեն աշակերտի ստացած խնձորների քանակը և իրենց դասղեկի ստացած խնձորների քանակը։
Մուտք
Ելք
7 30
4 2
Բացատրություն՝ կա 7 աշակերտ և 30 խնձոր։ Հավասար բաժանելու դեպքում աշակերտները կստանան 4 4 4 4 4 4 4 խնձոր և կտան մնացած 2-ը իրենց դասղեկին։
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue