Կրկնօրինակների հայտնաբերում

Մենք փորձում ենք մշակել կրկնությունները հայտնաբերող ծրագիր, որի նպատակն է պարզել՝ արդյոք տողը կրկնվում է նախորդ տողերում, թե ոչ: Դուք պետք է գրեք ծրագիր, որը կտպի Duplicate, եթե մուտքագրված տողը կրկնվում է, և Unique՝ հակառակ դեպքում:
 
Մուտքը պարունակում է 4 տող: Դրանցից յուրաքանչյուրի համար ծրագիրը պետք է տպի Duplicate, եթե այն արդեն եղել է նախորդ տողերից որևէ մեկում, և Unique՝ հակառակ դեպքում:
Մուտք
Ելք
Hi, I would like to invite you to a conference My name is Bob a conference Bob is super smart!
Unique Unique Duplicate Unique
 

Constraints

Time limit: 2.4 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in