fb pixel

Python-ի ներածություն

 • Profound Academy

  • Status
   • 1
    Մուտք և Ելք
   • 2
    Փոփոխականներ և ամբողջ թվեր
   • 3
    Պայմաններ
   • 4
    Ներդրված պայմաններ
   • 5
    Փոփոխականներ և տիպեր
   • 6
    Տողեր
   • 7
    Զանգվածներ
   • 8
    For ցիկլեր
   • 9
    While ցիկլեր
   • 10
    continue, break, while...else
   • 11
    Տողերի և զանգվածների հետ աշխատանք
   • 12
    Ներդրված ցիկլեր
   • 13
    List Comprehension
   • 14
    Tuple-ներ և Set-եր
   • 15
    dict
   • 16
    Ֆունկցիաներ
   • 17
    Ֆունկցիաներ 2
   • 18
    Lambda and higher-order functions
   • 19
    Files

 • Մեկնաբանություններ

  # նշանը շատ հատուկ է Python-ում: Այն ստվերում է այն ամենը, ինչ գալիս է նրանից հետո, նույն տողում: Այն ասում է Python-ին անտեսել այն ամենը, ինչ գալիս է # նշանից հետո: Այն հատկապես օգտակար է կոդի ներսում մարդու կողմից ընթեռնելի մեկնաբանություններ թողնելու և յուրաքանչյուր մասի աշխատանքը բացատրելու համար:
  # This is a comment - this line will be ignored
  name = input()  # Read the name
  age = input()  # Read the age
  
  # Now we will print everything
  print(name, age, sep=' -- ')
  # The end of the program
  Python-ը անտեսում է բոլոր դատարկ տողերը: Այն նաև անտեսում է #-ով սկսվող բոլոր տողերը: Այն նաև անտեսում է ամբողջ տեքստը, որը գալիս է # նշանից հետո:
   
  # a = input()
  print('hello')
  Այս ծրագիրը պարզապես կտպի hello. Այն չի ստանա input() ը, քանի որ այդ տողը սկսվում է #-ով, և, հետևաբար, դիտվում է որպես մեկնաբանություն:
   

  Առաջադրանք

  Գրեք ծրագիր, որը կտպեր շաբաթվա յուրաքանչյուր օր առանձին տողով (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday) և յուրաքանչյուր print հրամանի կողքին գրեք մեկնաբանություն՝ նշելով այդ օրվա թիվը (Monday - 1, Tuesday - 2, ... Sunday - 7).
   
  To check your solution you need to sign in
  Sign in to continue