Աշխատում ենք tuple-ների հետ

tuple-ների շնորհիվ մենք կարող ենք միավորել և տրոհել արժեքները։ Մեկ այլ առավելությունն այն է, որ tuple-ները հեշտ են կիրառման մեջ (այնպես, ինչպես զանգվածները)։ tuple-ներով հնարավոր է կատարել բոլոր այն գործողությունները, որոնք կիրառելի են զանգվածների դեպքում՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ պետք է փոփոխել tuple-ի տարրերը:
Հաշվի առնելով վերը նշվածը՝ հաշվեք հետևյալ tuple-ի միջինը.
numbers = (4, 50, -1, 9, 110, 60, -89, 24, 19, 82, -43, 0, -4, 8)
 

Constraints

Time limit: 2.4 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in