Եռանկյուններ

Ուղղանկյուններ գծելը հետաքրքիր է, բայց եկեք տեսնենք՝ կկարողանա՞ք եռանկյունի գծել:
Տրված է n թիվը։ Ձեզ հանձնարարված է նկարել n բարձրություն և լայնություն ունեցող եռանկյուն, որը լցված կլինի աստղանիշերով (*):
Մուտք
Ելք
1
*
2
* **
7
* ** *** **** ***** ****** *******
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue