Python-ի ներածություն

Ֆուտբոլ

Էլ Կլասիկոների պատմության ընթացքում և՛ «Բարսելոնան», և՛ «Ռեալը» ունեցել են հաղթանակներ և պարտություններ։ Նայելով պատմական խաղերին՝ մենք փորձում ենք հասկանալ, թե յուրաքանչյուր խաղում ով է հաղթել։ Դժվար է թվեր կարդալ, ուստի ձեզ կխնդրեն գրել ծրագիր, որը կտպի Barcelona won the game, եթե «Բարսելոնան» ավելի շատ գոլ է խփել, քան «Ռեալը», և Real Madrid won the game, եթե «Ռեալը» ավելի շատ գոլ է խփել: Հավասար միավորների դեպքում ծրագիրը պետք է տպի It was a draw։
notion image
Մուտքում տրված է երկու թիվ. Առաջինը «Բարսելոնայի», երկրորդը՝ «Ռեալի» գոլերն են։ Տպեք այդ խաղի համապատասխան հաղորդագրությունը:
Մուտք
Ելք
4 0
Barcelona won the game
1 11
Real Madrid won the game
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in